Nicosia
22756358
22100984
Limassol
25366233, 25878259
25878258
Larnaca
24641470
24641371
Nicosia
77778687, 24641470
24641371
Nicosia
22679550
 
Paphos
26960962
 
Nicosia
22351387
22350224
Limassol
25587532
 
Larnaca
24656965
24620364
Limassol
25353288
25371555
Nicosia
22763964
22761192
Larnaca
24653029
 
Nicosia
22489531
22486027
Limassol
25355549
 
Larnaca
24823328
24533588
Nicosia
22662581
 
Nicosia
22371103
22371104
Nicosia
22350526
22353006
Limassol
25575932
 
Nicosia
22465444, 22465450
 
Nicosia
22666645
22666645
Larnaca
24422726
24423199
Limassol
25324050
25324051
Paphos
26936924
 
Nicosia
22624757, 22624767
22624702
Nicosia
22354738
 
Limassol
25386516
25386739
Limassol
77771112, 25355922
25811321
Nicosia
22383826
22382986
Nicosia
22769512
22768881
Limassol
25350604, 25377473
25350630
Limassol
25372473, 25352302
25358064
Limassol
25716633, 25716767
25399972
Nicosia
22754534
 
Paphos
26941687
 
Larnaca
24627898
 
Larnaca
24636214
24642440
Nicosia
22752252
 
Famagusta
23821077
23826410
Paphos
26935789
 
Paphos
26622635
26622635
Nicosia
22313577
 
Nicosia
22314000
 
Nicosia
22375070
22374772
Limassol
77770707, 25828282
25334417